Система управління якістю

 

Діяльність підприємства здійснюється відповідно до вимог стандарту України ДСТУ ISO 9001:2015 та міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Усі завдання з якості та участь підрозділів у виконанні завдань у галузі якості описані та визначені у Посібнику з якості, більш ніж у стандартах підприємства, стандартах України та методиках.

Основною метою політики у сфері якості є забезпечення довіри споживача до якості, надійності поставок та виконання всіх договірних зобов'язань.

На виконання цієї мети спрямовані всі дії керівництва та працівників підприємства.

Найважливішими напрямками політики підприємства у сфері якості є:

 • постійне підвищення задоволеності споживача;
 • збереження та зміцнення позицій лідера ринку, виробника високоякісної продукції;
 • розробка, виробництво та постачання якісної конкурентоспроможної продукції, що відповідає вимогам національних стандартів України, міждержавних стандартів, а також стандартів країн, у які експортується продукція;
 • розширення та завоювання нових ринків збуту за рахунок постійного підвищення якості продукції;
 • отримання стійкого прибутку для підвищення фінансової стабільності підприємства та рівня добробуту кожного працівника.
prev
01 / 02
next

Реалізація найважливіших напрямів політики підприємства у сфері якості забезпечується:

 • удосконаленням та розвитком системи менеджменту якості та забезпеченням відповідності її вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 та ISO 9001:2015;
 • лідерством вищого керівництва та керівників кожного підрозділу у діяльності з покращення якості, постійною демонстрацією ставлення до підвищення якості на особистому прикладі та залученням персоналу до процесу управління якістю;
 • прийняттям управлінських рішень на основі всебічного аналізу ризиків, що впливають на діяльність підприємства;
 • застосуванням сучасних технологій, нового обладнання та модернізацією виробництва;
 • постійним розширенням номенклатури продукції;
 • контролем якості продукції на всіх стадіях виробничого циклу, своєчасним проведенням коригувальних та запобіжних заходів;
 • підвищення культури виробництва, підтримання необхідного рівня компетентності персоналу.

 

Ліцензії та сертифікати

     
       

Сєвєродонецьке НВО "Імпульс" – провідний в Україні розробник, виробник та постачальник високонадійних систем контролю та управління для атомної енергетики та залізниць.
 
Ми в соціальних мережах: