АППАРАТУРА КОНТРОЛЮ НЕЙТРОННОГО ПОТОКУ АКНП-ИФ

Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ входить до складу системи управління та захисту (СУЗ) енергоблоків АЕС.

Функції АКНП-ИФ:

 • контроль, безперервна реєстрація та архівування поточних значень відносної фізичної потужності реактора, швидкості (періоду) її зміни та реактивності;
 • формування дискретних сигналів перевищення уставок аварійного та попереджувального захисту, уставок управління та регулювання за відносною фізичною потужністю та періодом для СУЗ та підсистем АСУ ТП енергоблока;
 • подання в оптичному та акустичному вигляді аналогових та дискретних сигналів операторам блочного, резервного щитів управління та перевантажувальної машини, обслуговуючому персонал;
 • автоматичне коригування вимірювань нейтронної потужності з урахуванням теплофізичних та інших параметрів, що характеризують стан реакторної установки;
 • контроль фіксації внутрішньокорпусних пристроїв за результатами аналізу флуктуацій сигналів нейтронних детекторів;
 • контроль підкритичності реакторної установки.

Склад АКНП-ИФ:

 • два комплекти АКНП-ИФ АПЗ-СКП для СУЗ та блочного щита управління;
 • один комплект АКНП-ИФ РЩУ для резервного щита управління.

У кожен комплект входить три незалежні канали контролю нейтронного потоку. Кожен канал контролю нейтронного потоку включає:

 • пристрої детектування у складі:
 • блоки детектування на базі іонізаційних камер (для пускового та робочого діапазонів), борних або гелієвих коронних радіаційностійких високочутливих лічильників нейтронів (для системи контролю перевантаження палива СКП);
 • блоки посилення та перетворення сигналів у цифровий код;
 • пристрій накопичення та обробки;
 • пристрій введення уставок потужності;
 • пристрої реєстрації та відображення на блочному щиті управління та пульті перевантажувальної машини для відображення та архівування поточних параметрів, а також для передачі інформації у суміжні системи енергоблоку – загальні для трьох каналів контролю нейтронного потоку.

Блок детектування
для пускового
і робочого діапазонів

Блок детектування для СКП

Переваги АКНП-ИФ:

 • автоматизація калібрування каналів контролю густини нейтронного потоку в процесі експлуатації АКНП-ИФ за допомогою метрологічно атестованого імітатора кінетики реактора, розробленого СНПО «Імпульс» (імітація сигналів здійснюється у всьому діапазоні контролю нейтронного потоку без необхідності доступу до датчиків у зоні обмеженого доступу);
 • висока точність завдяки застосуванню високочутливих борних та гелієвих датчиків нейтронів;
 • інтеграція системи контролю навантаження палива до складу АКНП;
 • відсутність впливу залишкових показань пристроїв детектування після роботи на потужності завдяки використанню флуктуаційного режиму іонізаційної камери;
 • можливість оперативного тарування показань потужності на БЩУ з автоматичним перерахуванням коефіцієнтів тарування;
 • висока відмовостійкість системи завдяки застосуванню резервованих технічних засобів та диверсного програмного забезпечення.

Клас безпеки – 2.
Категорія безпеки – А.

Об'єкти впровадження:

 • Запорізька АЕС, енергоблоки №№ 1-6
 • Хмельницька АЕС, енергоблоки №№ 1, 2
 • Рівненська АЕС, енергоблоки №№ 1-4
 • Південноукраїнська АЕС, енергоблоки №№ 1-3
 • Вірменська АЕС, енергоблок № 2

Сєвєродонецьке НВО "Імпульс" – провідний в Україні розробник, виробник та постачальник високонадійних систем контролю та управління для атомної енергетики та залізниць.
 
Ми в соціальних мережах: