АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ТУРБІННОГО ВІДДІЛЕННЯ

Функції АСР ТВ:

 • автоматичне регулювання технологічних параметрів турбінного відділення;
 • функціонально-групове керування електрогідравлічною системою регулювання турбіни;
 • дистанційне керування виконавчими механізмами;
 • блокування регуляторів та регулюючих клапанів;
 • технологічна та викликова сигналізація;
 • візуалізація та архівування даних про значення технологічних параметрів, стан блокувань та виконавчих механізмів;
 • передача в ІОС даних про значення технологічних параметрів, стан блокувань та виконавчих механізмів.

Склад АСР ТВ:

 • підсистема управління – забезпечує реалізацію алгоритмів за функціями блокувань та технологічної сигналізації з видачею команд управління в апаратуру управління ВМ, а також передачу технологічних та діагностичних даних у сервер діагностування та архівування (реалізована на базі шаф управління та комутації ШУК);
 • підсистема автоматичного регулювання (САР) – забезпечує реалізацію алгоритмів САР та видачу команд САР у підсистему управління (включає МСКУ САР, реалізований на базі промислового контролера МСКУ, інженерну станцію ІС САР, реалізовану на базі робочої станції ПС5140, та робоче місце оператора РМ САР на БЩУ);
 • підсистема управління ВМ – служить для управління ВМ запірної та регулюючої арматури (реалізована на базі шаф дискретних сигналів ШДС);
 • підсистема зв'язку з оператором – призначена для прийому команд управління індикацією від підсистеми управління, передачі у підсистему управління команд дистанційного управління від ключів, видачі сигналів індикації становища ВМ (реалізована з урахуванням пристроїв зв'язку з панеллю оператора УСПО);
 • підсистема технічного діагностування та архівування – забезпечує прийом, обробку, візуалізацію, архівування та протоколювання даних про стан технологічних параметрів, ВМ та даних технічного діагностування АСР ТВ, а також налаштування оперативно змінюваних параметрів (включає сервери діагностування та архівування, реалізовані на базі робочої станції ПС5140).

Переваги системи:

 • висока відмовостійкість завдяки застосуванню резервованих технічних засобів (триканальні промислові контролери МСКУ, резервовані УСПО, ШДС, ШУК та робочі станції);
 • реалізація обміну даними між підсистемами по резервованих оптоволоконних лініях зв'язку;
 • можливість обміну даними з ПТК СНЕ ТВ цифровим каналом;
 • ергономічний та інтуїтивно зрозумілий операторський інтерфейс;
 • зручність експлуатації та технічного обслуговування завдяки застосуванню модульної структури компонентів системи з можливістю швидкої заміни несправних модулів.

Клас безпеки – 3.
Категорія безпеки – В.

Об'єкти впровадження:

Запорізька АЕС, енергоблоки №№ 1, 2

 

 
  
 
РМ САР
  
  
  
ПС5140 (АСР ТВ)
 

Відеокадри РМ САР


Сєвєродонецьке НВО "Імпульс" – провідний в Україні розробник, виробник та постачальник високонадійних систем контролю та управління для атомної енергетики та залізниць.
 
Ми в соціальних мережах: