АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ПОТУЖНОСТІ

Автоматичний регулятор потужності АРМ-І призначений для автоматичного регулювання потужності реактора.

Функції АРМ-І:

 • автоматичне регулювання потужності РУ та обмеження потужності РУ залежно від тиску в головних парових колекторах (ГПК);
 • автоматичне регулювання тиску в ГПК;
 • введення та архівування значень технологічних параметрів та поточних даних (режими роботи та регулювання, керуючі та інформаційні сигнали у зовнішні системи, технічний стан обладнання АРМ-І тощо);
 • відображення на екрані пристрою реєстрації та відображення (УРО) даних про перебіг технологічного процесу;
 • візуальна сигналізація формування керуючих впливів АРМ-І, зміни умов експлуатації, режимів роботи та регулювання, зміни технічного стану каналів АРМ-І;
 • відображення трендів параметрів, протоколів перевірки стану та налаштувань каналів АРМ-І;
 • підтримка дій персоналу при зміні налаштувань каналів АРМ-І;
 • відображення на дисплеї робочого місця експлуатаційного персоналу поточних технологічних та діагностичних даних про стан АРМ-І у текстовій, цифровій та графічній формі.

Склад АРМ-І:

 • підсистема автоматичного регулювання – формує керуючі дії для підтримки технологічних параметрів відповідно до заданих алгоритмів регулювання (складається з трьох каналів автоматичного регулювання потужності, реалізованих на базі промислових контролерів серії МСКУ);
 • підсистема зв'язку з оператором – служить для вибору режиму роботи та регулювання, сигналізації стану АРМ-І (реалізована на базі ключа вибору режиму роботи та блоку ключів та індикаторів, що розміщуються на блочному щиті управління);
 • підсистема технічного діагностування та архівування – служить для зберігання, відображення та архівування технологічної та діагностичної інформації, а також для зміни параметрів функціонування АРМ-І (реалізована на базі УРО, вбудованого в пристрій автоматичного регулювання потужності, та віддаленої робочої станції);
 • підсистема комутації – служить для організації внутрішньосистемних обмінів повідомленнями між каналами АРМ, УРО та віддаленою робочою станцією (реалізована на базі мережевого обладнання пристрою автоматичного регулювання потужності (УАРМ) – комутатора та перетворювача локальної мережі).

Переваги АРМ-І:

 • формування керуючих впливів за мажоритарним принципом "2 із 3";
 • можливість автоматичного регулювання потужності реактора у трьох режимах – підтримання заданого значення щільності нейтронного потоку, підтримання заданого значення тиску в ЦПК, обмеження потужності в залежності від тиску у ГПК;
 • автоматизація виконання неоперативних перевірок працездатності та калібрування вимірювальних каналів УАРМ.

Клас безпеки – 3.
Категорія безпеки – В.

Об'єкти впровадження:

Кольська АЕС, енергоблок № 4 (у складі КЕ СУЗ)

Пристрій автоматичного регулювання потужності

Пристрій реєстрації та відображення

Ключ вибору режиму роботи

Блок ключів та індикаторів


Сєвєродонецьке НВО "Імпульс" – провідний в Україні розробник, виробник та постачальник високонадійних систем контролю та управління для атомної енергетики та залізниць.
 
Ми в соціальних мережах: